I. Warunki ogólne

 

1. Sklep internetowy DlaFlorysty.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.dlaflorysty.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. 

2. Sklep DlaFlorysty.pl jest prowadzony przez:

SUPERIOR - Michał Banasik

94-305 Łódź, ul. Krańcowa 11

NIP: 839-298-52-64 

Regon: 100473698

Rachunek bankowy: IDEA BANK 73 1950 0001 2006 0673 7609 0003

tel. : +48 785 840 111

e-mail: sklep@dlaflorysty.pl

 

zwanego dalej Sprzedawcą.

 

3. Zakup w sklepie internetowym DlaFlorysty.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą DlaFlorysty.pl (zwanego dalej Sklepem) oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z klientami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu (zwanym dalej Nabywcą).

Składając zamówienie w Sklepie Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę postanowień Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe (chyba, że na stronie produktu podane jest inaczej), wolne od wad fizycznych i prawnych. 

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania do nich zmian. 

3. Obniżona cena towaru sprzedawanego z opisem Okazja, Promocja, Wyprzedaż nie jest podyktowana wadami produktu. 

4. Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są zapisane w dziale „Wysyłka”, jak również widoczne podczas składania zamówienia.

5. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie są własnością Sklepu i zabrania się ich kopiowania i powielania bez zgody administratora lub właściciela Sklepu.

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie". 

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe podanie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. 

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Wysyłka odbywa się po otrzymaniu zapłaty lub przy wyborze płatności za pobraniem.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Nabywcy. 

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (np. nieistniejący adres e-mail,  brak numeru telefonu) mogą nie zostać rozpatrzone. 

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym DlaFlorysty.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek (ceny brutto).  

PŁATNOŚCI 

Dostępne w Sklepie formy płatności to:

zapłata za pośrednictwem płatności on-line realizowanych za pomocą serwisu PayU.pl oraz PayPal.

przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

zapłata gotówką przy odbiorze osobistym

 

ZWROT TOWARU

 

1. Nabywcy przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny zwrotu. Jest to możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze zwrotu towaru należy poinformować Sklep drogą telefoniczną lub mailową wysyłając wiadomość na adres: sklep@dlaflorysty.pl. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

2. Towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie mogą nosić śladów użytkowania. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.

3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych bez uprzedniej informacji o takim zamiarze.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy, nastąpi w terminie do 10 dni od daty otrzymania zwracanego towaru, na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.

5. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany zostanie odesłany do Nabywcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta -  sklep@dlaflorysty.pl.

WYMIANA TOWARU

1. Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny zwrotu. Jest to możliwe tylko w przypadku gdy produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze wymiany towaru należy poinformować Sklep drogą telefoniczną lub mailową wysyłając wiadomość na adres: sklep@dlaflorysty.pl. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia żądania wymiany.

2. Towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie mogą nosić śladów użytkowania. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.

3. Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych bez uprzedniej konsultacji.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie wymiany w ciągu 2 dni od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu. Jeśli wszystkie ww. warunki wymiany towaru zostaną spełnione, Nabywca będzie mógł powtórnie złożyć zamówienie o równej bądź wyższej wartości (przy zamówieniu towaru o wartości wyższej niż poprzednio - różnicę dopłaca Nabywca). Przy rozliczaniu nowego zamówienia kwota do zapłaty zostanie pomniejszona o cenę towaru zamówionego pierwotnie.

5. W przypadku nieuznania żądania wymiany, zakupiony towar będzie odesłany do Nabywcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta - sklep@dlaflorysty.pl.

GWARANCJA I REKLAMACJA

1. O zamiarze reklamacji towaru należy poinformować Sklep e-mailem. 

2. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony (przez producenta) lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

3. Przesyłki odsyłane na koszt Sklepu lub wysłane bez uprzedniej konsultacji nie będą przyjmowane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie (w celu realizacji zamówienia) podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych przez Michała Banasika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Superior, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Krańcowej 11.???

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Nabywcę w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom wymienionym w klauzuli informacyjnej. 

4. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego nie są znane Sprzedającemu. 

5. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub za pomocą serwisu PayU.pl oraz PayPal.